Blokovi-Štampa blokova

Blokovi sa logom firme

Blokovi spadaju u kancelarijski i promotivni materijal manjeg formata koji se u velikoj meri koristi u poslovanju jedne firme, ali i radu pojedinaca.

Bez obzira da li koristite uplatnice, fakture, otpremnice, priznanice, radne naloge ili neke druge poslovne obrasce, štampom blokovske robe će rad umnogome biti olakšan, ubrzan i pojednostavljen.

Osim ovih radnih obrazaca koji se koriste svakodnevnevno u firmama, postoje i reklamni blokovi. Oni služe pre svega kao marketinški materijal i štampaju se radi bolje promocije i širenja prepoznatljivosti jednog brenda.

Međutim, osim velikih, malih ili srednjih preduzeća, blokovska roba je ponekad potrebna i pojedincima koji obavljaju određene delatnosti, a to su na primer upravnici zgrada.

U suštini, bez obzira da li ste kompanija ili pojedinac, kod nas u studiju u Beogradu uvek možete pronaći sve što tražite iz asortimana blokovske robe. Od reklamnih blokova, preko različitih poslovnih obrazaca pa sve do štampe NCR blokova, sada je dostupno na samo jednom mestu.

Možete nas posetiti lično, ili nam poslati upit sa detaljima one blokovske robe koja je vama potrebna. Potrudićemo se da odgovorimo na sva pitanja u najkraćem roku!

Blokovska roba

Kompletna blokovska roba koja je u ponudi u našem print centru se izrađuje tehnikom laserske digitalne štampe. Ona uvek daje jasan i čist, postojan otisak u visokom kvalitetu i u punom koloru.

Kao što smo ranije napomenuli, blokovi podrazumevaju najrazličitije poslovne obrasce koji su neophodni u komunikaciji i poslovanju između dve firme ili firme i pojedinca, a koji obuhvataju uplatnice, fakture, otpremnice, priznanice, radne naloge ili ostale obrasce.

Osim pomenutih artikala, kod nas je dostupna i štampa reklamnih blokova, a tu osim onih štampanih u standardnim formatima (najčešće A4 i A5, ali i A6), spadaju i papirne kocke.

Reklamni blokovi predstavljaju veoma koristan i efikasan materijal u promotivnoj kampanji pre svega jer nude dosta veliki prostor na kome se mogu štampati logotip, kontakt informacije ili određeni grafički elementi.

Kada je reč o papirnim kocakama, one su takođe veoma efektne u reklamiranju jer se često koriste. Najčešće se lepe na radnom stolu, monitoru računara ili fasciklama kao podsetnik. Na taj način je logo vaše kompanije uvek jasno i lako uočljiv.

Još jedna potkategorija koja se veoma često koristi u poslovanju jesu i NCR blokovi. Glavna karakteristika ove blokovske robe je da se izrađuju na NCR samokopirajućem papiru, što je izuzetno pogodno ako je potrebno da imate dve ili tri kopije jedne, recimo priznanice.

Detaljnije o ovim kategorijama blokovskog materijala pročitajte u nastavku.

Reklamni blokovi

Svaki marketinški stručnjak će vam sasvim sigurno reći da je primena reklamnih blokova u promotivnim kampanjama pravi potez.

Zašto?

Pa, jednostavno, reklamna blokovska roba se veoma intenzivno i svakodnevno koristi u poslovnom svetu. Svi imaju potrebe da provere raspored, zapišu neku belešku i druge stvari koje je bolje pisati nego pamtiti. To znači da reklamni blokovi itekako imaju funkcionalnu ulogu.

Osim toga, predstavljaju odličnu alternativu rokovnicima, i nude veći prostor za štampu različitih promotivnih motiva na koricama.

Reklamni blokovi se izrađuju korišćenjem najčešće dve vrste papira, 300g/ kunstdruk i 80g/ ofset papira. Prvi se koristi za korice, dok je drugi namenjen unutrašnjim listovima za pisanje kojih ima od 50 do 100.

Takođe vredi napomenuti da su nakon štampe blokova dostupne određene završne grafičke dorade, na primer lepljenje, klamovanje, koričenje metalnom ili plastičnom spiralom, plastifikacija u mat ili sjajnoj varijanti, perforacija, numeracija i druge.

NCR blokovi

Kada je reč o NCR blokovima, odnosno samokopirajućim blokovima, oni su veoma korisni kod izrade prethodno pominjanih poslovnih obrazaca, priznanica, uplatnica, faktura, dostavnica, radnih naloga i slične robe.

Prednost štampe NCR blokova je u tome što se za njihovu izradu koristi NCR papir, odnosno specijalni papir koji je kopirajući i to što su prilično jeftini za izradu (koristi se mali broj boja prilikom štampe, obično jedna ili dve).

To što su samokopirajući znači da kada popunite jedan list, svi podaci koje ste napisali će se prekopirati na naredne. Tako veoma efikasno i brzo možete kreirati potrebne kopije gore pomenutih obrazaca.

Broj kopija određujete sami upotrebom razdelnika koji sprečava kopiranje podataka na dalje listove.

U jednom NCR bloku, obično se nalazi 100 listova, i mogu se štampati u neograničenim količinama, dakle tiraž nije ograničen.

NCR blokovi se štampaju u istim formatima kao i ostala blokovska roba, dakle u A4, A5 i A6 formatu. Što se tiče grafičkih dorada koje se ovde mogu primeniti, svakako se preporučuje lepljenje ili heftanje za spajanje listova, dok se može primeniti i perforacija radi lakšeg cepanja stranica, kao i numerisanje.

Kao što je prethodno rečeno, cena NCR blokova je veoma povoljna. Osim toga, njihovom štampom zapravo dodatno štedite jer nećete gubiti vreme na izradu pojedinačnih obrazaca, već to možete odraditi daleko brže.

Štampa uplatnica

Štampa uplatnica takođe spada u grupu NCR blokova jer se i one izrađuju veoma često na istom tipu papira kao i pomenuti blokovi.

Ove uplatnice pre svega su namenjene pojedincima, a ranije smo govorili da su to recimo upravnici zgrada koji moraju da plate i naplate ostalim stanarima određene mesečne naknade za održavanje.

Kako bi uštedeli svoje dragoceno vreme, a i novac, pravo rešenje je štampa uplatnica na NCR papiru. Njihova izrada je veoma povoljna, i cene su neverovatno pristupačne. U našoj radnji možete štampati čak i male tiraže.

Sam proces je veoma jednostavan za sve zainteresovane klijente. Sve što trebate uraditi je da nam pošaljete sledeće podatke:

  • Adresa zgrade – ulaza;
  • Važeći broj tekućeg računa u banci, za stambenu zajednicu;
  • Mesec i godinu za koju želite uplatnice;
  • Mesečni iznos na uplatnici.

Na ovaj način veoma lako rešavate sve probleme koje mogu nastati prilikom popunjavanja uplatnica. Na primer, česta stvar je pogrešan broj računa. Taj i mnogi drugi segmenti se ponavljaju, pa je značajno jednostavnije i brže kreirati NCR uplatnice sa unapred popunjenim podacima gde vi samo unosite one različite podatke, recimo samo imena stanara.

Shopping Cart