Proces naručivanja

Naručivanje možete izvršiti preko stranice sajta https://digitalprint.rs/prodavnica/ ili putem mejla digitalprintbeograd@gmail.com.

Vaša porudžbina će biti realizovana najranije za 1 (jedan) radni dan a najkasnije 7 (sedam) radnih dana. Prosek realizacije porudžbine je u proseku 3 (tri) radna dana.

Rok za realizaciju se može produžiti ukoliko je potrebna dorada fajlova (priprema) za štampu.

Ukoliko je proizvod na kome treba da izvršimo uslugu štampe privremeno nedostupan zadržaćemo porudžbinu i obavestiti Vas o tome kada će biti na raspolaganju. Ukoliko je proizvod trajno nedostupan ponudićemo Vam zamenu, ako vam ne bude odgovarala otkazaćemo porudžbinu.

Ukoliko štampa iz tehničkih razloga nije moguća ili je potrebna priprema za štampu obavestićemo vas o tome u roku od 3 radna dana.

Ukoliko je potrebna priprema za štampu koja može povećati krajnju cenu, obavestićemo vas o promeni cene i roku izrade. Ako prihvatite ponudu potrebno je da potvrdite istu pisanim putem.

Molim Vas da ukoliko je vaša porudžbina hitna pošaljete upit na naš mejl kako bi probali da je stavimo u prioritetne ukoliko ima takvih mogućnosti.

Ispravnom komunikacijom za poručivanje usluga sa sajta www.digitalprint.rs smatra se jedino pisana i to jednim sredstvom komunikacije za jednu porudžbinu.

Porudžbine koje naručilac usluge izvrši putem ostalih sredstava komunikacije prihvatiće se i realizovaće se u gore navedenim rokovima. Davalac usluge( Digital Print) ne snosi odgovornost i nije dužan da izvrši nikakvu nadoknadu, povraćaj ili zamenu poručenog proizvoda naručiocu ukoliko se desi da davalac usluge izvrši pogrešnu uslugu usled nesporazuma u komunikaciji a u slučaju kada je ta komunikacija vršena kombinovanjem više stredstava komunikacije ili usmenim putem.

Iako ulažemo napore da porudžbine realizujemo u predviđenom roku, neka kašnjena su ponekada neizbežna usled nepredviđenih okolnosti. U tom slučaju nismo odgovorni za kašnjenje i posledice koje će se tom prilikom eventualno nastati.

Porudžbinu naručilac može preuzeti lično ili se može opredeliti da je pošaljemo kurirskom službom.

Shopping Cart