Uslovi korišćenja

Korišćenjem ovog web sajta i poručivanjem usluga štampe na ponuđenim proizvodima, smatra se da ste saglasni sa uslovima korišćenja. Digital Print može u svakom trenutku promeniti uslove i cene bez predhodne najave ukoliko iste promeni na ovom web sajtu.

 

1. Opšti uslovi

www.digitalprint.rs je sajt preko koga možete naručiti uslugu štampe na raznim materijalima i proizvodima.

Poručivanjem preko ovog web sajta klijent (u daljem tekstu naručilac usluge) zaključuje ugovor nakon prihvatanja porudžbine od strane Digital Printa ( u daljem tekstu davalac usluge).

Svi naši proizvodi se izrađuju tek posle poručivanja naručioca usluge. Količine i dostupnost su ograničene. Slike prikazanih proizvoda mogu vizuelno odstupati od izgleda uživo tih istih proizvoda. Najčešće možete steći pogrešan utisak u vezi sa bojom proizvoda usled prikaza na različitim tipovima ekrana. Takođe prikaz poručene štampe sa prikazom na RGB ekranima i tehnologije štampe CMYK može dovesti do različitosti.

Moguće su i eventualne varijacije u stilu, veličini, boji i obliku poručenih proizvoda.

Poručivanje se može izvršiti putem mejla digitalprintbeograd@gmail.com kao i preko e-prodavnice na strani ovog web sajta www.digitalprint.rs/prodavnica/

 

2. Prava i obaveze ugovorenih strana

Davalac usluge je dužan:

2.1 Da potvrdi dostupnost ili otkaže porudžbinu u roku od 5 radnih dana.

2.2 Realizuje porudžbinu po unapred prihvaćenim i dogovorenim cenama. Ukoliko se proceni eventualna promena cene davalac usluge je obavezan da naručioca usluge obavesti pre početka izrade kako bi naručilac prihvatio promenu ili otkazao porudžbinu.

2.3 Pravilno upakuje proizvod u paket za isporuku
Primalac usluge je dužan:

2.4 Da plati dogovorenu cenu poručenog i izrađenog proizvoda

2.5 Upiše tačne podatke ime, prezime, telefon, e- mail adresu i adresa isporuke( ukoliko se proizvod šalje)

Dostava kurira će po rasporedu i pravilima kirirske službe biti pokušana dva puta na adresi koju je naručilac naveo u porudžbini. Dodatna mogućnost podizanja paketa u pošti poručioca posle tog perioda je 5 radnih dana( samo u slučaju slanja Postexpress-om).

Nepreuzimanje ili odbijanje prijema poručenog proizvoda ( sem u slučaju opisanom u Odbijanje paketa na strani Dostava) smatraće se bez osnova. U tom slučaju naručilac usluge je dužan da davaocu usluge nadoknadi svu štetu i izgubljenu dobit kao i troškove isporuke i vraćanja proizvoda.

Ukoliko se adresa koja je navedena za isporuku ne može pronaći, Digital Print nema obavezu dostave robe.

Ukoliko naručilac usluge nije bio na adresi i nije u međuvremenu preuzeo naručeni proizvod, može potvrditi spremnost da prihvati proizvod, u tom slučaju počeće novi period za isporuku sa dodatom vrednosti troškova (isporuke i vraćanja proizvoda) iz predhodnog perioda isporuke.

 

3. Izuzeće od odgovornosti

Korišćenjem web sajta Digital Print obavezujete se da oslobađate Digital Print odgovornosti, da ga nećete smatrati odgovornim za bilo kakve gubitke i eventualnu nastalu materijalnu ili nematerijalnu štetu ili troškove koje ste pretrpeli iz korišćenja a u nekoj su vezi sa korišćenjem web sajta ili njegovog sadržaja.

Ovaj web sajt može sadržati linkove drugih web sajtova čiji vlasnik nije Digital Print. Ti linkovi služe da bi pružili što više informacija. Digital Print ne kontroliše ili uređuje informacije na tim linkovima i nije odgovoran za rad, sadržaj i bezbednost ovih sajtova.

Digital Print nije odgovoran niti podleže gonjenju usled bilo kakvog gubitka ili nastale štete koja je proizašla iz saradnje sa web sajtom bilo kojeg trećeg lica.
Ako uspostavite vezu sa tim web stranama činite to na sopstvenu odgovornost.

 

4. Arbitraža

Ugovorene strane se saglasne da će sva sporna pitanja i sve sporove pokušati da reše u duhu razumevanja i dobre volje.
U slučaju da do sporazume ne dođe sporove će rešiti nadležni sud prema zakonu.

 

5. Dodatni uslovi

Digital Print ne podleže odgovornosti usled oštećenja sajta nastala dejstvom više sile.
Digital Print ne podleže odgovornost u slučaju bilo kakvih promena, gašenja ili zaustavljanja sajta www.digitalprint.rs

 
Shopping Cart