Grafička dorada

Kada se govori o grafičkoj doradi papira, obično se misli na operacije koje se izvode nakon pripreme i štampanja materijala. Tačnije, to su procesi koji daju jednom grafičkom proizvodu konačan izgled.

Osim termina „grafička dorada“, koristi se i naziv „knigovezačka dorada“, ali suština je ista jer se radi o istom skupu tehnika i procesa.

Pre nego što kažemo nešto više o metodama koje mi koristimo u grafičkoj doradi, važno je napomenuti i koji to grafički proizvodi podležu grafičkoj doradi.

Dakle, grafička dorada se izvodi na svim papirnim materijalima koji se štampaju, a to obuhvata široku lepezu proizvoda. Od knjiga i brošura, razne stručne literature, časopisa, kataloga, preko poslovnih papira, plakata, do kalendara, restoranskih menija i ostalih papirnih proizvoda, sve to podleže završnoj grafičkoj doradi.

Šta sve spada u grafičku doradu? Ukratko rečeno, u grafičku doradu štampanog papirnog materijala spada veliki broj tehnika, ali se ne koriste sve za obradu finog papira koji se primenjuje u štampanju gore pomenutih proizvoda.

Plastifikacija, bigovanje, sečenje i perforacija papira su najčešće usluge koje nudimo svojim korisnicima i koji se kod nas traže. Uslov da možemo raditi grafičku doradu jeste to da je materijal štampan kod nas. U nastavku možete pročitati više o njima.

Ukoliko ste zainteresovani za cenu bilo koje od pomenutih usluga završne grafičke dorade, sve detalje možete proveriti u cenovniku ili nas kontaktirati putem telefona ili mejla koje možete pronaći na našoj internet stranici.

Plastifikacija džep folijama (debljina u mikronima) A4A3
80 mq
60 din.
90 din.
100-125 mq
70 din.
100 din.
150-170 mq
80 din.
110 din.
Plastifikacija iz rolne širina 32 cm (20 mq mat/sjaj)cena/metar dužni
od 1 do 3 metara
60 din.
4-6 metara
40 din.
7 i više
25 din.
*jednokratana doplata za start mašine
100 din.
ID program (plastifikacija i zakačke) cena/kom.
Plastifikacija džep za akreditacije -60x95 mm
30 din.
Plastifikacija džep za akreditacije -75x105 mm
60 din.
Metalna štipaljka za kačenje akreditacije
40 din.
Trakica za kačenje akreditacije
50 din.
Grafička dorada- dodatne usluge cena
Bigovanje (podešavanje + 50 bigova istih)
150 din.
Bigovanje preko 50 komada istih / po komadu
3 din.
Sečenje A4-A3 formata po rezu -list
4 din.
Sečenje više tabaka po rezu do formata A3
50 din.
Dopuna, dorada, bušenje rupa
1 din.
Rasheftavanje po mestu
5 din.
Heftanje po mestu spajanja
3 din.

Jedan od najčešćih načina trajne zaštite vašeg papirnog materijala od propadnja jeste upravo plastifikacija. Ova metoda grafičke dorade predstavlja odlično rešenje ukoliko smatrate da će određeni štampani materijal biti izložen spoljašnjim uticajima koji ga mogu oštetiti, ili je predviđen za dužu upotrebu.

Odličan primer za to jesu meniji u restoranima. Oni se mogu slučajno pokvasiti, ili zaprljati. Osim toga, koriste se svakodnevno više desetina puta. U slučaju kada nema zaštitnog sloja, vrlo verovatno je da ćete često morati da štampate nove.

Upravo tu plastifikacija dolazi kao rešenje, jer prilično brzo i po prihvatljivoj ceni možete dobiti trajnu zaštitu.

Osim otpornosti na vodu, plastifikacija je korisna i protiv habanja, otporna je na UV zrake, a samim tim štampa ne bledi, pa tako produžavate vek trajanja bilo kog štampanog proizvoda.

Primena plastifikacije je široka, od pomenutih menija u restoranima, pa do kataloga, cenovnika, ID kartica, i još mnogo čega.

Vredi i napomenuti da postoji dve vrste plastifikacije u štamparskom zanatu: plastifikacija iz rolne i iz tabaka, a o tome možete više pročitati ispod.

Jelovnik brze hrane posle stampe ide u graficku doradu

Plastifikacija iz rolne

Plastifikacija iz rolne je odličan način zaštite najrazličitijih papirnih materijala širine do 330mm, što je ujedno i širina rolne. Dužina je neograničena i to zavisi isključivo od materijala koji se grafički dorađuje na ovaj način. Štampani materijali koji se mogu plastifikovati su zaista neograničeni, odnosno sve vrste materijala su pogodne i mogu se zaštititi na ovaj način.

Važno je napomenuti da se plastifikacija iz rolne izvodi jednostrano, ali i dvostrano, uz primenu folija debljine od 28 do 32 mikrona, uz izbor mat ili sjajnog finiša.

Plastifikacija A4 i A3

Plastifikacija A3 i A4 formata, koja se još naziva i „plastifikacija iz formata“, je još jedan od čestih procesa zaštite dokumenata i papirnog materijala. Ona se vrši isključivo najkvalitetnijim folijama namenjenim upravo za ovu vrstu plastifikacije i njena debljina je obično do 175 mikrona.

Proces je veoma brz, i daje visoko kvalitetne rezultate. Svodi se na ubacivanje materijala koji treba zaštititi između folija, potom se sve zajedno ubacuje u mašinu za plastifikaciju i pod dejstvom toplote i pritiska sjedinjuje. Na taj način dobijate gotov proizvod koji je otporan na habanje, vodu, gužvanje i UV zračenje.

Plastifikacija ID kartica

Još jedna kategorija plastifikacije koju moramo pomenuti jeste i plastifikacija ID kartica, a naziva se još i plastifikacija iz tabaka, odnoso džepna ili tabačna plastifikacija.

Ona se izvodi sa unapred pripremljenim isečenim komadima folije. Njena primena se koristi upravo za kartice najrazličitije primene, od ID kartica, vizit kartica, cenovnika, menija/jelovnika u restoranima.

Folija koja se primenjuje kod plastifikacije iz tabaka može imati mat i sjajni finiš, i debljine od 80 do 175 mikrona. Preporučuje se ostavljanje minimalno 2mm prepusta kako bi se postigla potpuna i dugotrajna vodootpornost.

Bigovanje

Bigovanje je tehnika koja zapravo predstavlja mašinsko savijanje papira kako bi se izbeglo neželjeno cepanje i pucanje.

Najprostije rečeno, na mestu gde se planira savijanje papira, utiskuje se linija.

Najčešća primena bigovanja jeste kod buklet štampe, odnosno kod pravilnog i tačnog savijanja materijala koji se dalje spaja heftanjem.

Ovaj proces grafičke dorade se izvodi na profesionalnoj mašini koja se naziva bigerica. Proizvodi kod kojih se primenjuje bigovanje jesu katalozi, časopisi, deklaracije, flajeri, itd.

Sečenje papira

Sečenje papira se izvodi po vašoj želji jer je moguće sečenje najrazličitijih veličina štampanog materijala. Može se izvoditi na dva načina: potezno ili primenom mašina.

Potezno sečenje papira se vrši ukoliko se seču papiri većih formata ili ukoliko nema mnogo papira koje treba preseći, bez obzira na format.

Sa druge strane, mašinsko sečenje papira se primenjuje kod izrade većih serija štampanog materijala, na primer za kataloge, brošure, vizit kartice, pa čak i kod knjiga sa mekim povezom. Glavna odlika jesu veoma glatke, ravne i precizne linije, što dodatno utiče na vizuelni izgled čitavog rada.

Perforacija papira

Kada se radi o perforaciji papira, ovaj proces grafičke dorade se primenjuje na papirnom štampanom materijalu koji je namenjen za brzo cepanje. Tu se pre svega misli na blokovsku robu, ulaznice, različite račune…

Perforacijom se stvaraju rupice u liniji po kojoj se kasnije vrši cepanje papira koje treba da se izvodi lako i bez oštećenja na ostatku materijala.

Shopping Cart